Oficina - Observar os tempos do social e da política-17/4/2017